Høstens Coronatiltak


I Gimsøy og Nenset menighet 

 

 

I Gimsøy kirke kan det være 36 personer til stedet når det er gudstjeneste.

I Nenset kirke kan det være 150 personer til stedet når det er gudstjeneste.

På menighetshusene kan det være 30 personer på Gimsøy og 45 personer på Klyve.

Alle som kommer blir registrer med navn og tlf. Listene oppbevares i 10 dager.

Alle må benytte antibac når de kommer.

1 meters regelen gjelder også i alle våre lokaler.

 

Tilbake